Praktijk voor Mondhygiene Heerenveen

  Voor optimale mondzorg

De mondhygiënisten


Annelies Walkers


Opleiding tot Mondhygiënist aan de Vrije Universiteit Amsterdam 


Gerbrich Martens


Opleiding tot Mondhygiënist aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)


Miranda Bruinenberg


Opleiding Mondzorgkunde aan de Hanzehogeschool Groningen
Nicolette Hooijschuur


Opleiding tot Mondhygiënist aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)


Praktijkeigenaar

De mondhygiënisten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVM en geregistreerd bij het kwaliteitsregister KRM.