Praktijk voor Mondhygiene Heerenveen

  Voor optimale mondzorg door onze mondhygienisten

De mondhygiënisten


Annelies Walkers


Opleiding tot Mondhygiënist aan de Vrije Universiteit Amsterdam 


Nicolette Hooijschuur


Opleiding Mondhygiënist aan de ACTA te Amsterdam

Praktijkeigenaar
Annelies Egberts


Opleiding Mondzorgkunde aan de Hanzehogeschool Groningen
Maxime Koevoets


Opleiding Mondzorgkunde aan De Hogeschool Utrecht

Nynke Elzinga

Opleiding Mondzorgkunde aan de Hanzehogeschool Groningen


De mondhygiënisten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVM en geregistreerd bij het kwaliteitsregister KRM.