Praktijk voor Mondhygiene Heerenveen

  Voor optimale mondzorg door onze mondhygienisten

Verwijzing en kosten

Verwijzing?

U kunt zonder verwijzing van uw tandarts een afspraak maken. Uw tandarts wordt gedurende of na afloop van de behandeling schriftelijk geinformeerd over het resultaat.


Kosten?

De behandeling van uw gebit door uw mondhygiëniste worden prestaties of verrichtingen genoemd. De NZa stelt in opdracht van de overheid jaarlijks de maximum tarieven vast voor deze prestaties. De tarieven zijn te vinden op website van de NZA. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelkosten van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk. Voor patiënten tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling door een mondhygiënist vanuit de basisverzekering.

Wij informeren u graag verder over de kosten van de behandeling.


Leeftijd onder 18 jaar

Goed om te weten is dat de basisverzekering mondzorg bij kinderen tot het 18e jaar bijna altijd vergoedt. Zo staat niets in de weg om een gezonde basis te leggen voor het melkgebit én het blijvende gebit.