Praktijk voor Mondhygiene Heerenveen

  Voor optimale mondzorg door onze mondhygienisten

Wat te doen bij een klacht?

Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau voor al onze werkzaamheden. Als u een punt van kritiek heeft dan vernemen wij dat graag zodat we daarop actie kunnen nemen. Kritiek is dan ook welkom.


Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van NVM-mondhygiënisten, zijn automatisch aangesloten bij de SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.Wilt u meer informatie over klachtenprocedures, klik dan op klachtbemiddeling-mondhygienisten