Praktijk voor Mondhygiene Heerenveen

  Voor optimale mondzorg door onze mondhygienisten

Behandeling weer mogelijk!

Beste cliënten, 


Graag informeren wij u over de mogelijkheden voor het bezoeken van onze praktijk.


Wereldwijd is er sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.


Wij gaan vanaf 23 april beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk kunnen toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan vragen wij u om met ons telefonisch contact op te nemen voor het verplaatsen van de afspraak.


 • Heeft u nu corona?

 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,

  benauwdheid, koorts (meer dan 38 gr. C)?

 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

 • Bent u in thuisisolatie?

 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?


  Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij betreden van de praktijk uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.


  Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider

  meekomen.

 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.


  Wij ontvangen u met een glimlach maar geven u geen hand.


  Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.


  In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.Met vriendelijke groet,
Team mondhygiënisten van de Praktijk voor Mondhygiene Heerenveen,

Nicolette, Miranda, Annelies, Giuditta