Praktijk voor Mondhygiene Heerenveen

  Voor optimale mondzorg door onze mondhygienisten

Behandeling weer mogelijk!

Beste cliënten, 


Graag informeren wij u over de mogelijkheden voor het bezoeken van onze praktijk in deze tijd waarin maatregelen gelden om verspreiding van het corona virus te voorkomen. Daarom doen wij er alles aan om u een veilige behandeling te bieden overeenkomstig het protocol zoals is afgestemd tussen de beroepsverenigingen in de mondzorg en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.


Onze praktijk is open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan kan plaatsvinden. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk kunnen toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan vragen wij u om met ons telefonisch contact op te nemen voor het verplaatsen van de afspraak.


 • Heeft u nu corona?

 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,

  benauwdheid, koorts (meer dan 38 gr. C)?

 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

 • Bent u in thuisisolatie?

 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?


  Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij betreden van de praktijk uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.


  Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider

  meekomen.

 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.


  Wij ontvangen u met een glimlach maar geven u geen hand.


  Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.


  In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.Met vriendelijke groet,
Team mondhygiënisten van de Praktijk voor Mondhygiene Heerenveen,

Nicolette, Miranda, Annelies, Giuditta